Første bok

Hendelsen, etterspillet, hemmelighetene.

Intervjuer med mer enn 250 involverte har gitt innblikk i sider ved ulykkeshendelsen og etterspillet som tidligere ikke har vært kjent. Feil og mangler som ikke har blitt rapportert, tilbakeholdelse av informasjon, trusler om sanksjoner, og en fransk granskningsrapport som gikk under radaren i Norge, gir grunn til å stille spørsmål ved om vi har vi fått vite den hele og fulle sannheten om «Alexander L. Kielland» -ulykken?
Dette er en vitenskapelig antologi og den første av to bøker i Råolje-serien.

Bestill boken HER

Andre bok

Ringene i vannet

I denne boken møter du overlevende, pårørende, øyenvitner, redningsmannskap, kolleger, arbeidsgivere og representanter fra myndigheter og offentlighet. Gjennom nåtidige foto og korte personlige utsagn deler de erfaringer og minner.
Råolje er en visuell dokumentarbok.

I fotofortellingen kommer leseren tett på enkeltmenneskene som er historien om «Kielland». Flere av disse utdyper også
ulike perspektiver rundt ulykken i bokens siste del.

Bestill boken HER

Redaksjon

Marie Smith-Solbakken (1959), historiker har blant annet sammen med Helge Ryggvik skrevet Norsk Oljehistorie bind 3, Blod svette olje. Instituttleder på Kultur og språkvitenskap ved Universitetet
i Stavanger. Har de siste årene arbeidet med minner, sorg og traumer og publisert bøker og artikler innenfor dette tema.
Tord F Paulsen (1976) har en MA i fotografi fra Swansea Institute of art. Han har siden 2003 jobbet med fotografi og film. Stilt ut arbeid i Norge, England og Italia – blant annet på Brighton Photo Biennale ved to anledninger. Senest har han vært med i billedredaksjonen og tatt samtidsbildene til Hå Kulturhistorie bind 1-4.
Ellen Kongsnes
Else Tungland
Christer Daatland
Hans-Jørgen Wallin Weihe
Bøkene gis ut på Hertervig Forlag
www.hertervigforlag.no

Andre bidragsytere:
Bokdesign:
AD: Asbjørn Jensen
Grafisk produksjon: Impress publisering

 • Placeholder
 • dsc_7622_1
 • dsc_6443
 • dsc_6168
 • dsc_3863
 • dsc_3012
 • 49-evind-egelid-73
 • 39-fam-kjelland-83
 • 35-theis-salvesen-69
 • 35-kare-willoch-57
 • 35-fam-thomesen-50
 • 35-fam-hagen-90

27. mars 1980 kantrer boligplattformen «Alexander L. Kielland».
123 menn mistet livet, 89 overlevde, 30 ble aldri funnet.

123 menn mistet livet, 89 overlevde, 30 ble aldri funnet. Prosjektet RÅOLJE ble til etter en idé av Tord F Paulsen og Marie Smith-Solbakken våren 2014. Hensikten med prosjektet er å se på ringvirkninger av «Kielland»-ulykken, både for enkeltmennesket, samfunn og industri, og å gi stemme og anerkjennelse til de som ble berørt, og til de mange som mener at de ikke ble hørt etter ulykken. Det ble gjennomført intervjuer med mer enn 250 berørte personer, alt fra sønnen i Førresfjorden som mistet sin far, jenta som ikke var født da ulykken inntraff, politikeren som fortolket hendelsen og satte nye standarder, enken som har lagt det bak seg, kollegene som sluttet, helikoptermannen som løftet overlevende om bord, journalisten som ble beordret til å oppsøke pårørende, dykkerne som lette etter omkomne, til statsministeren som til slutt senket plattformen. Gjennom disse samtalene fikk vi opplysninger som førte til videre søk i kilder og arkiver. Her gjorde
vi funn som gav kunnskap om ulykken som tidligere ikke har vært kjent.. UTDRAG